11D, so 1 street, Phu My, District 7, Ho Chi Minh
676.556.63.636 info@vntec.com
 • An toàn
  là trên hết
  Sức khỏe của bạn là tài sản vô giá với VNTEC
 • Nhân lực
  chuyên môn cao
  Trách nhiệm, học hỏi, không ngừng cải thiện
 • Thi công
  chuyên nghiệp
  Chính xác, chất lượng, đúng tiến độ