Giới thiệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Việt Nam là công ty công nghệ, nghiên cứu phát triển và cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin trong các lĩnh vực: Giáo dục, Y tế, Cơ quan hành chính, Doanh nghiệp...

Sản phẩm - Giải pháp

Phần mềm quản lý Công chức viên chức, Quản lý nhân sự - tiền lương, Quản lý thư viện, Quản lý khám chữa bệnh, Hành chính công, Cổng thông tin điện tử, Quản lý khai thác khoáng sản, Quản lý trường học thông minh, Quản lý giáo dục...

Dịch vụ

Cung cấp các dịch vụ CNTT: Phát triển phần mềm, Tư vấn giải pháp, Tích hợp hệ thống, Chuyển giao công nghệ, Bảo trì nâng cấp, Giáo dục đào tạo, Tổng đài, Server, Hosting, Dịch vụ gia tăng trên nền di động...